Svedok okupacije i stradanja Šapčana

Bunker duž železničke pruge Ruma - Šabac, nemi je svedok okupacije nacističke Nemačke...

Svedok okupacije i stradanja Šapčana
Bunker duž železničke pruge Ruma - Šabac, nemi je svedok okupacije nacističke Nemačke, ovakvi objekti građeni su od 1941. do 1944. godine. sa namerom da štiti nemačke transporte od partizanskih diverzanata, sada su samo oronule i napuštene građevine zarasle u korov. Od oko 350 bunkera izgrađenih u tom periodu, uz prugu ih je još oko 250, među kojima i ovaj na reci Savi. Malo je poznata činjenica da je bunker postojao i sa šabačke strane ali je posleratna obnova učinila da građevinski materijal tj.cigla bude iskorišćena u obnovi porušenih kuća i zgrada.
Često je i lokalno stanovnoštvo učestvovalo u izgradnji, jer je tako zahtevala Nemačka od vlade Milana Nedića, sa kojom je bila u kolaboraciji, a Nedićeva vlada je morala obezbediti i materijal i novac za izgradnju. Građeni su od "staroplanskih", pečenih cigli, duplih zidova, kamena, betona i armiranog gvožđa, pa zato dugo traju. Kako saznajemo bunkeri iz Drugog svetskog rata nisu raritet na području Srbije, samo na području Vojvodine ima ih više od stotinu. Oni nemaju neku posebnu istorijsku i arhitektonsku vrednost da bi svi bili stavljeni pod zaštitu.
Praksa pretvaranja nekadašnjih bunkera u turističke akcije, u muzejske i druge vrste kulturnih prostora već postoji u okruženju. Nažalost to nije praksa u Srbiji, pa neretko ovakvi objekti ostaju u zapećku prepuštena milosti i nemilosti prirode koja polako ali sigurno guta poslednje fragmente naše prošlosti.