Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Mačvanskog okruga

Treći tretman suzbijanja larvi komaraca počinje...

Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Mačvanskog okruga
U skladu sa ugovorom broj 404-02-16/2023-37/6 od 21.03.2023. godine Društvo za Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS doo. Beograd- Zemun. Batajnički drum 14, poslao je obaveštenje o početku obavljanja trećeg tretmana suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga, odnosno grada Šapca, grada Loznice i šest opština: Bogatić, Mali Zvornik, Ljubovija, Krupanj, Vladimirci i Koceljeva.
Treći tretman suzbijanja larvi komaraca počinje 21. avgusta 2023. godine prema dostavljenom rasporedu. Tretman se sprovodi na staništima larvi, rekama, barama i jezerima.
Grad Šabac datum početka trećeg tretmana suzbijanja larvi komaraca je 24 avgust 2023. godine. Planirano je da se tretman obavlja dva dana na površini od 330 hektara.
Grad Loznica: datum početka trećeg tretmana suzbijanja parvi komaraca je 22. avgust 2023. godine. Planirano je da se tretman obavlja dva dana na površini od 200 hektara.
Opština Vladimirci: datum početka trećeg tretmana suzbijanja larvi komaraca je 21. avgust 2023. godine. Planirano je da se tretman obavlja jedan dan na površini od 80 hektara
Opština Koceljeva: datum početka trećeg tretmana suzbijanja parei komaraca je 22.avgust 2023.godine. Planirano je da se tretman obavlja jedan dan na površini od 80 hektara.
Opština Bogatić: datum početka trećeg tretmana suzbijanja larvi komaraca 21.avgust 2023. godine. Planirano je da se tretman obavlja jedan dan na površini od 170 hektara.
Opština Mali Zvornik: datum početka trećeg tretmana suzbijanja larvi komaraca je 23.avgust 2023. godine. Planirano je da se tretman obavlja jedan dan na površini od 90 hektara.
Opština Ljubovija: datum početka trećeg tretmana suzbijanja larvi komaraca je 21.avgust 2023. godine. Planirano je da se tretman obavlja jedan dan na površini od 120 hektara.
Opština Krupanj: datum početka trećeg tretmana suzbijanja parvi komaraca je 22.avgust 2023. godine. Planirano je da se tretman obavlja jedan dan na površini od 70 hektara
Ukupna tretirana površina u Mačvanskom upravnom okrugu iznosi 1.140 hektara.
Praćenje i izvršenje Ugovora sprovodi se u koordinaciji sa Timom koji je obrazovan rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u svakom Upravnom okrugu. Članovi Tima za Mačvanski upravni okrug su: Zorica Čolić, šef Odseka u Mačvanskom upravnom okrugu, Vladan Milošević, poslovi utvrđivanja i izvršenja prava na boračko-invalidsku zaštitu i Jovan Miladinović, načelnik Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj u Gradskoj upravi Loznice.
Kabinet načelnika Mačvanskog upravnog okruga
Željka Marjanovića