Zabranjena prodaja hrane za bebe

Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja izrekla je meru zabrane prometa proizvoda „Bebelac 3...

Zabranjena prodaja hrane za bebe
Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja izrekla je meru zabrane prometa proizvoda „Bebelac 3, neto 400g“ uvozniku, firmi „Kibid d.o.o“ i naložila da se bez odlaganja pokrene postupak povlačenja iz prometa ovog proizvoda i da se o povučenoj količini obavesti nadležni inspektor. Uvidom u deklaraciju proizvoda "Bebelac 3, neto 400g", sanitarni inspektor je konstatovao da navedeni proizvod nije propisno deklarisan tj. deklarisan u skladu sa Pravilnikom o dodacima ishrane (dijetetski suplementi), tekst deklaracije proizvoda ne poklapa se sa odobrenim tekstom deklaracije i da se u deklaraciji proizvoda nalaze izjave koje dovode u zabludu potrošača. Distributer „Kibid d.o.o“ dostavio je nadležnom inspektoru obaveštenje o postupanju po naloženim merama. Za učinjeni prekršaj sledi zahtev sudiji za prekršaje - navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.