Saopštenje GO Zajedno Šabac povodom trenutne situacije na teritoriji grada Šapca

Obilne padavine prouzrokovale su brojne probleme na teritoriji grada Šapca...

Saopštenje GO Zajedno Šabac povodom trenutne situacije na teritoriji grada Šapca
Obilne padavine prouzrokovale su brojne probleme na teritoriji grada Šapca i jasno pokazale da nadležne službe nisu pratile uputstva RHMZ i preduzele sve potrebne preventivne mere kako bi zaštitili naše sugrađane i njihovu imovinu. Pokazala je kiša i svu nebrigu u proteklom periodu nadležnih kada je reč o održavanju mreže kanala. Nije dovoljno dati izjavu kako je neki kanal očišćen, važno je to zaista i učiniti, lažima se ne može postići ništa, život uvek pronađe način da nam pokaže istinu, ovog puta gorku za mnoge naše sugrađane iznela je na videlo kiša.
Pokazala se i sva nefunkcionalnost i nesposobnost nadležnih da reaguju brzo i u vanrednoj situaciji delom istina prouzrokovanoj obilnim padavinama, a dobrim delom neradom nadležnih proteklih godina učine sve potrebno da zaštite ljude. Neverovatno je da se angažuje mehanizacija samo u Petkovici, a da sve druge tačke budu prepuštene sebi i ćudima razjarene prirode? Vodili ste štab i 2014. godine, setite se šta nam se dogodilo? Imamo li razloga da strahujemo od istog epiloga i sada? Pitamo nadležne, zabrinuti smo zbog sugrađana, našu brigu temeljimo na tome da niste bili sposobni da devet godina rešite pitanje afere pečat, a ni uređenja korita odvodnih kanala. Situacija je alarmantna, mnogi sugranjani ugroženi, a pretnje od novih izlivanje nisu prošle.
Šta ste konkretno uradili na kontroli i regulaciji vodotokova? Zašto se stalo sa projektom uređenja vodotoka Dumača u dužini od kilometar čime bi se izbeglo izlivanje u Gornjoj Vranjskoj? Grad Šabac je svoj deo uradio još 2016. godine, zašto Direkcija za vode nije svoj? Kakve mere su preduzete da u narednim danima naši sugrađani i njihova imovina budu bezbedni?