Sin čoveka

Sin čoveka je slika iz 1964. godine belgijskog slikara nadrealizma Renea Magrita...

Sin čoveka

Sin čoveka je slika iz 1964. godine belgijskog slikara nadrealizma Renea Magrita. Na njoj je prisutna eliminacija lica, veoma čest motiv u njegovom umetničkom stvaralaštvu. Slika Sin čoveka je poznata po neobičnoj upotrebi jabuke ispred glave čoveka. Ona je zaista nadrealistički prikaz samog umetnika, kao njegov najpoznatiji autoportret, mada mnogi koji vole slikarstvo zapravo nisu svesni toga i uživaju u njenoj misteriji. Slika se danas nalazi u privatnoj kolekciji. Na slici Sin čoveka prikazan je čovek u kaputu sa polucilindrom koji stoji ispred niskog zida, iza koga je more i oblačno nebo. Čovekovo lice velikim delom zaklanja zelena jabuka koja lebdi, a njegove oči vire preko ivice jabuke. Leva ruka izgleda kao da se savija unazad do lakta.

Rene Magrit je naslikao dve verzije slike Sin čoveka, istog imena, i obe dočaravaju veliku zelenu jabuku. Ova slika ilustruje i mnoge teme pokrenute kroz umetničko stvaralaštvo Renea Magrita. Prva tema je jabuka, koju koristi na mnogim svojim slikama, a druga je postavljanje objekata zajedno u neobičnom kontekstu. Za razliku od drugih nadrealističkih umetnika, koji mešaju snove nalik na slike sa apstraktnim oblicima, njegove slike uključuju uobičajene likove, koji se nalaze u nadrealnim kontekstualnim situacijama.