Sa štitom ili na štitu

U starogrčkoj Sparti, maloj zemlji...

Sa štitom ili na štitu
U starogrčkoj Sparti, maloj zemlji, ali poznatoj po hrabrim, sezonskim ratnicima, rođena je legenda koja je frazeološkoj jedinici dala život „sa štitom ili na štitu“. Stanovnica Sparte Gorgo, isprativši svog sina u rat, dala mu je štit i opomenula ga rečima: "S njim ili na njega!" Ovaj kratki i lakonski izraz je značio: vratite se kući kao pobednik sa štitom ili dopustite da vas drugovi dovedu na štitu, kao što je to bilo uobičajeno u ono doba: Spartanci koji su pali u borbi dovedeni su kući na štitovima.
I danas ovaj izraz nije izgubio svoje prvobitno značenje. Vratite se sa štitom", A ovo znači pobediti ili" natrag na štit"- umreti u borbi, propasti. Još jedan izraz " podignite do štita”, Koji nam je došao iz Drevnog Rima, značio je u to doba ukazivanje najviših počasti. Rimljani su podigli novoproglašene vođe i zapovednike visoko iznad glave na štitovima. Međutim, danas ovaj izraz ima malo drugačije značenje - to kažu kad žele naglasiti da je neko prekomerno pohvaljen, ukazan nezasluženim počastima. Svi znaju da su se ratnici Drevne Sparte odlikovali hrabrošću, hrabrošću, izdržljivošću i spretnošću. Odgajani su kao doslovno od djetinjstva. Kukavičluk prikazan u borbi bio je gori od smrti.