Zgrada šabačke zadruge

Razvoj graditeljstva u Šapcu od 1887. do 1904. godine u velikoj meri je bio zavisan od primarnih društvenih potreba...

Zgrada šabačke zadruge
Razvoj graditeljstva u Šapcu od 1887. do 1904. godine u velikoj meri je bio zavisan od primarnih društvenih potreba i kulturne politike vođene na srpskom nacionalnom prostoru. U drugoj polovini 19. veka obimna graditeljska produkcija za potrebe srpske države, crkve i naroda u celini zahvatila je i naš grad. Procvatom trgovine i industrije, uspostavljanjem ekonomskih veza sa zapadnom i srednjom Evropom, u Srbiji je omogućen prosperitetan razvoj graditeljstva u svim njegovim domenima - društvenim, tehničkim i estetičkim. Graditeljska delatnost se ubrzano unapređuje po uzoru na razvijene evropske sredine. Grade se nove, obnavljaju i prepravljaju stare građevine. Uporedo sa borbom za oslobođenje od turske vlasti, u srpskoj kulturi druge polovine prošlog stoleća zamire orijentalna gra-diteljska praksa u korist evropskih metoda građenja. Zgrada šabačke zadruge napravljena je davne 1888. godine i upravo je primer upliva Evropskih vizija kada je graditeljstvo u pitanju. Zgradu su nekada krasili ukrasni kipovi uz geometrijske motive, karakteristične za bečki stil. Od svih navedenih ukrasa jedino je ostala školjka sa biserom koja i dan danas krasi fasadu ovog svakako jedinstvenog arhitektonskog dela sa kraja 19. veka.