Eva u mediteranskom vrtu

U četvrtak 2. marta u19.00 časova u Narodnom muzeju Šabac biće otvorena izložba "Željko Đurović...

Eva u mediteranskom vrtu
U četvrtak 2. marta u19.00 časova u Narodnom muzeju Šabac biće otvorena izložba "Željko Đurović, Eva u mediteranskom vrtu, izbor radova". Akademski slikar Željko Đurović je studirao slikarstvo i postdiplomske studije na fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Rođen je u Danilovgradu 1956. godine. Član je ULUS-a i Ex Librisa iz Beograda i internacionalne grupe umetnika “Libellule“ iz Francuske. Radi kao vanredni profesor FILUM-a u Kragujevcu, gde predaje crtanje i slikanje. Bavi se crtežom, grafikom i slikanjem. Željko Đurović je snažan kolorista, sugestivan u kompoziciji, dorečen i samosvojan u crtežu, iza čega stoji ”visoko individualizovana kreativnost, artistička lucidnost i žestoki temperament”.Đurović se pozabavio reafirmisanjem zaboravljene ili potisnute nadrealnosti u slikarstu, ukazujući i dokazujući svojim obimnim delom da svet fantazije nema granica i ograničenja. Magija njegovih slika je sveobuhvatna, moćna i neporeciva, puna vreve i utomljene graje, vriska obojenih ploha, divlja i neukrotiva, ekstatična i inspirativna, “ekstremno čulna”, zavodljiva i pohotna, prepuna neobjašnjivih svetlosnih kontrasta, moćnih ozarenja, stišanih nagona, zbunjućih perspektiva, burnih i plutajućih ekspresija, iskonskih žudnji, naglašene poetike, nesvakidašnje zavodljivosti, ostrašćena i silovita. Po rečima Dejana Đorića ”ovaj crtač, grafičar i slikar otvorio i rascvetao svet vizija, ženskih inteligencija i senzibiliteta, koji nikada pre njega nije zabeležen u istoriji fantastične figuracije.“