Da li znate šta je “sntntn”?

Da smo ovaj tekst objavili prvog aprila, sigurno biste pomislili da je u pitanju prvoaprilska šala...

Da li znate šta je “sntntn”?
Da smo ovaj tekst objavili prvog aprila, sigurno biste pomislili da je u pitanju prvoaprilska šala. Iako zvuči neobično, reč “sntntn” zaista postoji (čitajte kao sn-tn-tn). Svakodnevno se susrećemo sa stvarima i predmetima koje uzimamo zdravo za gotovo, ali nikada nismo znali njihov tačan naziv. Savršen primer je “onaj đavo na krajevima pertli”. Jedna od takvih naprava je i sntntn. Sntntn je naziv za opštepoznati aluminijumski otvarač na limenkama. Niste znali, zar ne? Sekundarna namena sntntna je da ga, nakon otvaranja limenke, zarotirate za 180° i kroz njega provučete slamku – ukoliko napitak želite da konzumirate na taj način. Brojni eminentni mediji, među kojima je i portal “Nacionalna geografija”, navode da je termin “sntntn” prisutan u rečnicima više desetina jezika. Međutim, postoje naznake da ova informacija nije sasvim tačna. Naime, termin “sntntn” je vrlo teško pronaći izvan granica Balkana, što potkrepljuje tvrdnju da je ovaj termin nastao upravo u nekoj od balkanskih zemalja, a kao njegova “kolevka” pominje se Slovenija, odakle se ova reč kasnije proširila i na druge balkanske zemlje. Poreklo reči nije poznato, ali najrealnija pretpostavka je da termin “sntntn” zapravo predstavlja pisani oblik tj. onomatopeju zvukova koje možete čuti prilikom otvaranja napitka u limenci, najčešće gaziranog. Tokom otvaranja, otvarač prvo povučete tek onoliko da oslobodite ugljen dioksid koji stvara pritisak, prilikom čega ćete čuti “sssn”. Kada otvarač probije limenku čućete nešto nalik na “tnnn”, kao i nakon vraćanja otvarača u prvobitni položaj. Bilo kako bilo, sntntn je na ovim prostorima ostao jedini (ne)zvanični naziv za otvarač na limenkama.