Šabački murali - "Dobro temperovani klavir"

Činjenica da je Šabac verovatno prvi grad Kneževine Srbije u koji je iz Austrijskog carstva stigao klavir...

Šabački murali - "Dobro temperovani klavir"
Činjenica da je Šabac verovatno prvi grad Kneževine Srbije u koji je iz Austrijskog carstva stigao klavir, umnogome je definisala formalni pristup kompoziciji murala. Naravno, dodatni motiv za ovakvo rešenje je i nerazdvojna ambijentalna celina objekta pored kojeg mural treba da se nalazi, a to je zgrada Muzičke škole ”Mihailo Vukdragović”. Ovaj mural nosi simptomatičan naziv – „Dobro temperovani klavir“. Prepoznatljive konture klavira, notni zapis na poderanoj poleđini bar -koda kao simbola potrošačkog društva, ali najviše sam lik Johana Sebastijana Baha koji „proviruje“ iza notnog zapisa kao da opominjuće posmatra, pre svega učenike i profesore same muzičke škole. Zajedno šalju složenu i značajnu poruku svakom posmatraču koji pred ovim muralom zastane. Ta poruka glasi da treba menjati odnos društva prema umetnosti i duhovnost upravo da bismo dali šansu kulturi da nas sve učini boljim ljudima.
Autor murala je Zvonko Petrović.