Šabačka Kasina - od kafane do bioskopa

Iako smo ranije pisali o kafanama, ne bi bilo loše ponovo pomenuti da je u Šapcu...

Šabačka Kasina - od kafane do bioskopa
Iako smo ranije pisali o kafanama, ne bi bilo loše ponovo pomenuti da je u Šapcu između dva svetska rata radilo preko 130 kafana. Pre rata svaki sokak je imao po jednu kafanu. Kafane su mesto društvenog života i kulture. U njima su biblioteke, drustveni klubovi, klasični podijumi i pijanke. Kao po postojbini kafe, drevnom kraljevstvu Sabe, i Šabac je prednjačio u hanovima i kafanama.
Jedna o najpoznatijih bila je Kasina sa uličnom baštom i bioskopom. U Kasini je po pričanju Mladena St. Djuričića ispevana pesma "Rod rodila kruska ranka pod Milošićem", a po uveravanju tekst je sastavio Milan Šanića, unuk lepe Šane, koji se i pominje u dopevima te pesme. Prva bioskopska predstava u Šapcu prikazana je u kafani 1911, dakle povodom stogodisnjice Boja na Mišaru, i zvala se baš tako, Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa, u kojem je ulogu igrao Karadjordja igrao Šapčanin Milorad Petrović a režirao Čiča Ilija Stanojević.