Šabac u mreži kanala i bara

Sultan Sulejman 1470 . godine podigao je utvrđenje za potrebe vojske, a ne sa namerom da tu podigne grad...

Šabac u mreži kanala i bara

Sultan Sulejman 1470 . godine podigao je utvrđenje za potrebe vojske, a ne sa namerom da tu podigne grad. Još su stari Rimljani bili oprezni i gradili Sirmijum na prostoru današnje Mitrovice. Nije to bilo slučajno, baš suprotno. Istraživali su teren, vršili merenja i skeniranja terena, videli da je baš u tom delu teren pogodan, odnosno da su tu najbezbedniji od poplava. Sulejmanova baza ipak je počela da prerasta u naselje, ono od koga će nastati Šabac.Upravo položaj terena, plavnost područja pravili su velike probleme. Nužno je bilo graditi mrežu kanala i vršiti odvod vode sa terena kako bi se naselje izborilo sa vodom i poplavama. Izgrađeni kanali vodili su vodu u Kamičak i Savu, a isceđene bare nasipane su. Taj posao obavljan je kulukom Poceraca i delom Mačvana. Ipak je ostalo još bara u Šapcu. Najveća bila je Benska bara. Tokom zime i proleća pod vodom, a u toku leta u ritovima. Kada je 1904. i 1905. godine izvršena regulacija Šapca na Benskoj ćupriji, bara je podeljena na dva dela. Prvu baru oko parka i na drugu baru ispod Karađorđeve ulice. List ,,Istina" pisao je početkom 1931. godine da je za nasipanje bare kod parka potrebno 116 hiljada, a druge 215 hiljada kubnih metara zemlje. Potrebno je za taj poduhvat bilo kupiti po proračunu osam hektara. Kao rešenje za lokaciju sa koje bi se donela zemlja predlagano je Bećino brdo. Proračunat trošak ovog posla iznosio je 21,5 miliona tadašnjih dinara. Na nasipanje se ipak čekalo dugo, oko 12,5 hektara nasuto je tek 1961. godine, dok su se poslednji ostaci bare nalazili u ulici Cara Dušana sve do 1981. godine.