Brojač građana u letnjem periodu

Nit' čoveka koji više priča, nit' čoveka koji ima manje toga pametnog za reći...

Brojač građana u letnjem periodu
Nit' čoveka koji više priča, nit' čoveka koji ima manje toga pametnog za reći. To bi ukratko bilo objašnjenje za gradonačelnika grada Šapca. Žongler fekalijama , vlastoljubivi diletant koji broji sopstvene građane. Najčešće se ponosi onime čega bi se drugi sramili ili im ne bi ni palo na pamet napraviti.
Fotografiše, računa na kalkulator, prati i beleži. Spreman da u haustoru ili žbunju čeka protestante ako treba dan i noć. Uvek će se truditi da sve ostale spusti, ponizi, potceni. Jebeno zlo od lika. Jedva čeka nekome da podvali. Gradonačelnik koji se hrani se patnjom sugrađana, uživa u tuđem bolu. Sposoban na spletke kakve nikome ne bi pale na pamet. Sve zarad sopstvenog cilja. Gazi mrtve, a da ne trepne. Pretvorio je Šabac iz grada „prvina“ u grad „strvina. Sa bandom poluludih radikala bez bedža, odaje utisak okupacione vojske koja se ponaša kao viša bića koja svi moraju slepo robovski da slušaju iz straha za goli život.
Kad se petkom sve završi , otrči u lokalnu televiziju da se još jednom dodatno posere po građanima i broju protestanata. Samoživa osoba koja uvek sebe i svoje dupe stavlja u prvi plan, a za druge može, ali ako ostane nešto. Osoba zbog čijih dvostrukih aršina ne možeš da dišeš. E, taj nam oblik života „gradonačelnik“ rođaci, keve mi Nevenke, kraj.