Šabačke ciglane

Šabac je bio grad u kojem je bilo posla, kvalitetne zemlje, kao i stalne potrebe za gradnjom, pa samim tim i ciglom

Šabačke ciglane

Šabac je bio grad u kojem je bilo posla, kvalitetne zemlje, kao i stalne potrebe za gradnjom, pa samim tim i ciglom. Početkom XX veka umesto malih poljskih peći, postepeno se uvode nove, znatno veće, zatvorene peći, koje su se u narodu zvale „švabare’’, koje su, zbog neizmeničnog paljenja i gašenja, trošile mnogo drva. Nešto kasnije pojavljuju se Ringlove masivne i kružne, prstenaste peći, sa velikim dimnjakom. Svakako najpoznatija u Šapcu bila je ciglana "Jatovića" (na fotografiji) i ciglana "Ringlov" smeštena kod Žakića grma. Zanimljiva je činjenica da su dimnjaci bili visine preko 20 metara. Temelj od 2,5 metra je bio zaliven u kreču, a pri dnu je imao obim 2x2 metra i postepeno se sužavao ka vrhu. Vreme i nove tehnologije učinile su ovaj način pravljenja cigle nerentabilnim, tako da se postojeći objekti napuštaju i ostavljaju na milost i nemilost vremenu. Poslednja šabačka ciglana nestala je početkom 21. veka a od zaborava ih čuvaju ove retke fotografije.