Prva elektrocentrala u Šapcu

Električna energija prvi put je upotreblјena u javne svrhe u Srbiji pre 130 godina...

Prva elektrocentrala u Šapcu
Električna energija prvi put je upotreblјena u javne svrhe u Srbiji pre 130 godina. Elektricitet je već bio poznat u nauci, a električna energija u Srbiji korišćena je sporadično – za osvetlјavanje fabričkih hala i pokretanje mašina u mlinovima, strugarama, fabrikama tekstila, pivarama…Do 1931. godine bili su elektrificirani gotovo svi gradovi u Srbiji, a do 1945. skoro sve varošice.
Šabac dobija Električnu centralu davne 1910. godine na Bairu. Ova centrala je radila na drva sa kojima je stvarana vodena para sa kojom su pokretane turbine. Električnu. generatori su davali jednosmernu struju od 110 . volti koja je služila za osvetljenje gradskih ulica, građani se kasnije priključuju na mrežu! Na početku rada elektrane, sve lampe na šabačkim ulicama svetlele su do 11 sati uveče, a posle toga samo polovina njih. „Kad će se lampe uveče paliti, a kad će se ujutru gasiti, prema dobu godine i mesečevim fazama, uređivala je nadzorna komisija naročitom tablicom.” „Tablice paljenja i gašenja uličnih svetiljki” objavlјivane su redovno u opštinskim novinama”.