Premijera predstave"Gospođe ministarka" u Šabačkom pozorištu

Da je Nušić naš savremenik, odavno je postalo kliše...

Premijera  predstave"Gospođe ministarka" u Šabačkom pozorištu
Da je Nušić naš savremenik, odavno je postalo kliše koji se u svakoj prilici rado izgovara. Međutim, taj kliše je istina koja ga čini jednim od najvećih dramskih pisaca na ovim prostorima. Njegovi likovi zaista žive svuda oko nas i u nama. Njegov tekst je moguće smestiti u svaku epohu i on će biti podjednako aktuelan. To govori o njegovoj genijalnosti, ali i o tragediji našeg mentaliteta. Radnja Nušićeve „Gospođe ministarke“ smeštena je „u doba susreta prošloga i sadašnjega veka“, odnosno na prelazu iz devetnaestog u dvadeseti vek. Mi smo u našoj predstavi otišli sto godina
kasnije, ali se, osim prigodne terminologije, ništa suštinski nije izmenilo. I dalje su oko nas priprosti ljudi koji bi da predstavljaju elitu zemlje potpomognuti manjkom obrazovanja i viškom neukusa; korumpiranost i razmena raznih usluga zarad lične koristi; bahatost, pokondirenost, nepismenost – sve je tu, o kojoj god deceniji da se radi. Zbog toga je lako prepoznati Živku, razumeti odakle dolazi i kuda je krenula, a nekima, sigurno, i identifikovati se s njom. Do kada će ovde biti tako, vreme će pokazati. Nama ostaje samo da se nadamo da sve ima svoj kraj, pa i Živke, makar to oduzelo Nušiću tu njegovu vanvremensku aktuelnost.
Olja Đorđević
12. oktobar 20h PREMIJERA
17. oktobar 20h
2. novembar 20h
radno vreme biletarnice 11-13 i 18-20h