Krvna osveta - dug koji se plaća prolivanjem nove krvi

Stotinama godina, tu priču iznova proširuju, dopisuju svoje pasuse pune psovki i gneva...

Krvna osveta - dug koji se plaća prolivanjem nove krvi
Stotinama godina, tu priču iznova proširuju, dopisuju svoje pasuse pune psovki i gneva, ljudi od Albanije, do Italije i nazad do Prizrena, Cetinja ili Beograda. Još se uvek nije pojavila rečenica iza koje bi po logici stvari došla tačka, već se ređaju zarezi kao veznici između tradicionalnog zakona ,oko za oko, glava za glavu“ i nekih novih žrtava. Krvna osveta je deo tradicije koju pravni sistemi država pokušavaju da ukinu, a ona se uprkos tome i upravo protivno njima, nastavlja unedogled.
Nikad u jugoslovenskom zakonodavstvu posle Drugog svetskog rata krvna osveta nije uzimana kao nekakva olakšavajuća okolnost. Naprotiv, uvek je to krivično delo kvalifikovano kao,,bezobzirna, podmukla osveta“ i to je predstavljalo otežavajuću činjenicu i najjasniji dokaz ubistva sa punim predumišljajem. “Takva osveta se događa u slučaju niskog poverenja u državu i utiska da ne čini ništa da kazni zločinca“, ispričao je etnolog Bojan Jovanović, naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU, nakon što je objavljena prva knjiga Žarka Lauševića “Godina prođe, a dan nikad”.
“Krvna osveta je najizrazitija u zajedinicama ustrojenim na plemenskoj osnovi. Zajednica štiti svog člana jer smatra da je napad na pojedinca napad na ceo kolektiv. I ukoliko ne može da se osveti izvršiocu, sveti se nekom iz zajednice iz koje je potekao atak“, rekao je Jovanović i dodao da je ljudska istorija obeležena krvnom osvetom.
“To je zapravo ,,namirenje duga u krvi“, a pisani izvor i koren mnogih nesreća leži u Kanonu Leke Dukađinija, koji je prenošen sa kolena na koleno i sa primera na primer sve dok ga nije zapisao katolički sveštenik albanskog porekla Stefan Gečov. Taj se kanon vezuje pre svega za albansku tradiciju krvne osvete, ali mnoga njegova pravila jasno oslikavaju osnove krvne osvete i među drugim narodima, čak i ako tuđi običaji ne potiču iz tog kanona.
Krvna osveta je podrazumevala da pleme mora da osveti svog ubijenog pripadnika, po pravilu muškog, a pritom su morala da se poštuju određena pravila i kodeksi časti. “Iskonski običaj je bio da se glava svetila barem ravnom merom. Biran je najbolji i najuglednij u bratstvu ili porodici, ciljano je tamo gde će najviše zaboleti, jer je na taj način dizana i cena i ugled ubijenog“, ispričao je Budo Simonović, novinar i publicista iz Crne Gore, autor knjige ,Riječ skuplja od života: Najteži zločini u Crnoj Gori od 1949. do 2005. godine“, u kojoj ima podosta priče i o ovakvim zločinima.
,,To nikad nije rađeno za novac, odnosno osvetu je morao da obavi neko od najbližih ubijenog, otac, brat, stric, brat od strica, a sve dok se osveta ne izvrši u kući je čuvana krvava košulja ubijenog ili kakav drugi beleg koji bi stalno podsećao na tu svetu obavezu" dodao je Simonović.