Ko je bio Mika Mitrović Jarac?

Ko je bio Mika Mitrović Jarac?
Rođen je avgusta 1912. godine u gradu Bogatiću u Mačvi. Oca Damnjana, Mika nije ni zapamtio jer je 1915. godine poginuo je u Kolubarskoj bici. Mikina majka Ljubica, bila je učiteljica i posle završetka Prvog svetskog rata, s troje dece, se preselila u Šabac da bi tamo školovala decu. Posle osnovne škole, Mika je pošao u gimnaziju. Bio je odličan učenik, ali i nestašan. Jednog dana, za vreme školskog odmora, Mika je skakao preko klupa. Utom je naišla nastavnica i videći Miku kako stoji na klupi, ukorila ga je i nazvala ga jaretom. Od tada su ga i drugovi počeli zvati „Mika Jarac“. Godine 1931. po završenoj gimnaziji upisao je Medicinski fakultet u Beogradu. Na fakultetu je prišao studentskom revolucionarnom pokretu. Godine 1932. postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije, a ubrzo potom, iste godine, i član Komunističke partije Jugoslavije. Zbog učešća u studentskim demonstracijama, 1933. godine, izbačen je sa fakulteta. Posle toga je studije medicine nastavio na Sveučilištu u Zagrebu. Posle jedne policijske provale u zagrebačku partijsku organizaciju, 1935. godine, ponovo se vratio u Beograd, gde je nastavio partijski rad.
Okupacija Kraljevine Jugoslavije, aprila 1941. godine, zatekla ga je u rodnom kraju. Po direktivi Komunističke partije Jugoslavije, kao član Okružnog komiteta KPJ za Šabac, učestvovao je u organizovanju Mačvanskog partizanskog odreda. Bio je komandir Udarne čete Mačvanskog partizanskog odreda, sa kojom je učestvovao u oslobođenju svog rodnog mesta i napadu na Banju Koviljaču. Poginuo je 26. septembra 1941. godine, u borbi njegove Udarne čete sa jedinicama nemačke 342. divizije koja je nastupala iz pravca Šapca. Prilikom povlačenja partizana, Mika je bio teško ranjen u stomak. Bio je svestan da mu nema spasa i izvršio je samoubistvo. Sutradan je sahranjen u rodnom Bogatiću gde i je i nastala ova fotografija na kojoj su Mikini saborci koji prisustvuju njegovom poslednjem ispraćaju.O Mikinoj pogibiji pisao je i Bilten Vrhovnog štaba NOPO Jugoslavije broj 7-8 u rublici pod naslovom „Pali u borbi smrću heroja“ — U herojskoj borbi za oslobođenje Šapca od fašističke okupatorske bande pao je partizan i komandir udarne partizanske čete Miodrag Mitrović, poznat pod omiljenim imenom „Mika Jarac“. Svojom hrabrošću odlučnošću, on je uvek služio za primer beogradskim studentima i radnicima u svim demonstracijama i zajedničkim borbama radnika i studenata. Slavnom smrću druga Mike srpski narod gubi jednog od svojih najboljih sinova, a Komunistička partijacvog vernog i odanog višegodišnjeg člana. Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), a na predlog Vrhovnog komandanta Jugoslovenske armije maršala Josipa Broza Tita, progašen je za narodnog heroja 6. jula 1945. godine. Medicinska škola u Šapcu, je od 1958. do 2003. godine nosila njegovo ime.