Kako je Šabac ispratio Petra Grozdića

Inicijator podizanja spomenika cerskim junacima bio je Petar Grozdić...

Kako je Šabac ispratio Petra Grozdića
Inicijator podizanja spomenika cerskim junacima bio je Petar Grozdić, industrijalac, učesnik Cerske bitke, koji je prema zasluzi i sopstvenoj želji sahranjen kod spomenika. Tokom podizanja spomenika članovi Udruženja rezervnih oficira i ratnika iz Šapca i članovi organizacije u Tekerišu, predvođeni sa rezervnim podpukovnikom Petrom Grozdićem, intenzivno su tragali za brojnim humkama gde su bila pokopana tela poginulih boraca na Ceru i Pocerini. Pronađeni su ostaci preko 3.000 poginulih srpskih boraca i oko 300 čeških. Petar Grozdić je preminuo poslednjeg dana jula 1939. godine u Šapcu. Sahranjen je u podnožju spomenika na Ceru sa svim vojnim i građanskim počastima. Iako je dostojanstveno ispraćen od svojih sugrađana, Šabac ga se dugo nije sećao, zaboravljen je bio i od institucija koje su u jednom trenutku imale nameru da uklone Grozdićev spomenik iz Tekeriša iako je i sam Grozdić bio učesnik bitke u kojoj je više puta ranjavan. Bio je jedan od retkih Šapčana koji je svu svoju stručnost i ljudskost stavio na raspolaganje gradu.