Da li će šabački Eliksir bezbedno skladištiti opasan otpad?

Kompanija Elixir Zorka je još 2019. godine pokrenula postupak dobijanja dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada i tretman neopasnog otpada na lokaciji u Šapcu...

Da li će šabački Eliksir bezbedno skladištiti opasan otpad?
Kompanija Elixir Zorka je još 2019. godine pokrenula postupak dobijanja dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada i tretman neopasnog otpada na lokaciji u Šapcu na parceli 6915/70 K.O. Šabac (PDF 1). Nov zahtev koji je podnet krajem 2020. godine odnosio se na više parcela među kojima nije bilo one koja je navedena u zahtevu iz 2019. godine (PDF 2).
Na zahtev podnet 2020. godine Evropska zelena partija je Ministarstvu zaštite životne sredine uputila žalbu (PDF 2) u kojoj je ukazala na niz nezakonitosti u postupku podnošenja zahteva i kršenje odredbi Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine što je zapravo predstavljalo zloupotrebu službenog položaja od strane službenika Ministarstva koji je krivično odgovoran što je odobrio da neadekvatna dokumentacija, koju je kompanija Elixir Zorka podnela, uđe u dalju proceduru odobravanja dozvole. Stigao nam je opširan odgovor (PDF 3) 17.12.2020. godine od tadašnje državne sekretarke u Ministarstvu zaštite životne sredine Jelene Tankosić u kojem je pobijena svaka stavka iz naše žalbe što je ukazivalo na to da će zahtevana dozvola biti odobrena. Međutim, samo pet dana kasnije, 22.12.2020. godine, od iste državne sekretarke stiže novi dopis (PDF 4) u kojem nas informiše da je kompanija Elixir Zorka dopisom od 18.12.2020. godine (PDF 5) obavestila Ministarstvo da odustaje od zahteva za dobijanje dozvole. Očigledno je neko u ovoj kompaniji shvatio kakve zakonske implikacije bi proizvelo kršenje propisa na koje smo mi ukazali u žalbi, dok je državna sekretarka uporno stavljala Ministarstvo u jedan klijentelistički položaj prema moćnom investitoru.
Naravno, kompanija Elixir Zorka nije odustala od svojih namera pa je nastavila da isprobava neopasan otpad kao sirovinu u svojoj proizvodnji mineralnih đubriva u Šapcu. Jedan od tih eksperimenata je doveo do ekološkog incidenta kada je ceo Šabac bio prekriven otrovnim gasom nepodnošljivog mirisa koji je onemogućavao normalno disanje. U pitanju je bio pokušaj korišćenja otpadne kiseline u proizvodnom procesu. Evropska zelena partija je tog 29.04.2021. godine prijavila incident (PDF 6) u krugu fabrike mineralnih đubriva Elixir Zorka. Na tu prijavu je stigao sraman odgovor (PDF 7) Ministarstva da ni jedno merenje nije prekoračilo granične vrednosti definisane postojećom dozvolom. Ovo je bio još jedan dokaz podaničkog položaja službenika Ministarstva zaštite životne sredine prema kompaniji Elixir Zorka, ali i dokaz da monitoring zagađujućih supstanci koji sprovode i kompanija i nadležne republičke i lokalne institucije nije adekvatan što je činjenica na koju Evropska zelena partija kontinuirano ukazuje.
Da bi smo utvrdili zašto je došlo do ovog incidenta, a nezvanične informacije su govorila da Elixir Zorka protivzakonito skladišti i tretira određene vrste otpada, krajem maja 2021. godine tražili smo od Ministarstva informacije (PDF da li je ponovo podnet zahtev za dozvolu za skladištenje i tretman otpada, da li kompanija ima neku važeću dozvolu za tretman neopasnog otpada i da li je podnela zahtev za IPPC dozvolu (integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja). Odgovor koji smo dobili (PDF nam je još jednom pokazao da Elixir Zorka sve svoje aktivnosti, kako u postupku eskperimentisanja sa neopasnim otpadom u proizvodnom procesu tako i postupku prilagođavanja dokumentacije za dobijanje dozvole kako bi se izbegla mogućnost osporavanja, sprovodi u koordinaciji sa Ministarstvom.
U Šapcu je 15. septembra 2022. godine održana nazovi javna rasprava u okviru novog postupka kompanije Elixir Zorka za dobijanje dozvole za skladištenje i tretman otpada. Dokumentacija, koju je i inače bilo veoma teško dobiti iz Ministarstva, stigla je u jedinicu lokalne samouprave u Šapcu tek 12. oktobra 2022. godine iako je javni poziv (PDF 9) na sajtu Ministarstva objavljen 24.08.2022. godine. Jasno je da je ovo namerno urađeno kako bi se onemogućilo pravovremeno informisanje zainteresovanih strana i sprečilo podnošenje primedbi i ukazivanje na dug istorijat kršenja ekoloških propisa od strane kompanije Elixir Zorka. Mi ćemo se žaliti i tražiti ponavljanje postupka kako bi smo građanima omogućili da iskoriste svoje zakonom garantovano pravo da utiču na donošenje odluka od značaja za lokalnu zajednicu, a zdrava životna sredina i dobro zdravlje stanovništva u ovom trenutku predstavljaju vrhunski interes i naše lokalne zajednice.
U toku današnjeg prepodneva na našu mejl adresu, adrese mnogih udruženja građana i neformalnih grupa, kao i lokalnih i nacionalnih medija, stigao je poziv kompanije Elixir Zorka za javnu debatu na temu skladištenja otpada u njihovim skladištima. Ovaj licemerni poziv, u skladu sa svim principima greenwashing kampanje kojom kompanija želi da sa svog imena skine crnu boju zagađivača i trovača naše zajedničke životne sredine i nabaci zelenu boju dobroćudnog nevinog korporativnog džina zabrinutog za mišljenje običnog građanina, stiže u momentu kada je kompanija već osigurala dobijanje tražene dozvole. Taj poziv nije stigao onda kada se još uvek moglo uticati na postupak pred Ministarstvom, te se mi na taj poziv nećemo odazvati. Umesto toga najavljujemo održavanje još jedne konferencije za novinare u ponedeljak, 24.10.2022. godine, u 11:55 u Hajduk Veljkovoj ulici bb u Šapcu ispred ulaza na kapiju 3 kroz koju se stiže do Upravne zgrade Elixir Grupe u kojoj bi trebalo da se održi ova nazovi debata.
Šabac, 21.10.2022. godine Evropska zelena partija